Xornal de Tecnologias Digitales

DUENDESYFANTASMASDIGITALESEINFORMATICOSvinculadosyasociados calenti sergas suarezlorenzo lopdat marsanchezsierra presidenciaxuntadegalicia


Rafael Álvaro Millan Calenti y Suárez Lorenzo Presidente de los Informáticos de Galicia adjudican a los "DUENDES" un dominio propiedad de la Federación de Kárate para injuriar al periodista Miguel Delgado. {attachments}

El letrado de Sanidad Rafael Álvaro Millan Calenti ante los graves problemas que afectan a la sanidad gallega y al Sergas no encuentra nada mejor que utilizar su tiempo laboral en la asesoría de la Consellería de Sanidad para actividades privadas y sus querellas personales contra periodistas, con un amplio trasiego de documentos judiciales, utilizando los recursos públicos y su horario laboral, asi consta en los documentos que viajaron a la velocidad de la luz desde las entrañas de la Consellería de Sanidad a las 13 de la mañana, ver fechas y hora en los descargables y adjuntos, seguramente para que no pudiesen verlos los "duendes informáticos" . EL SR RAFAEL ALVARO MILLAN CALENTI LETRADO DE SANIDAD-SERGAS GESTIONABA A SU NOMBRE CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS CON LA CONSELLERÍA DE TRABALLO COMO INVESTIGADOR PRINCIPAL CUANDO ES PROFESOR ASOCIADO según las resoluciones descargables.ver..+

Miguel Delgado convocó a una conciliación con la Federación Gallega de Kárate para que explicara el porque tenía a su nombre el dominio web www.rafaelalvaromillancalenti.es  cuyo contenido estaba dedicado a publicitar documentos judiciales cuyo contenido perjudicaba al periodista Miguel Delgado ( OCULTANDO QUE DEDICO LARGO TIEMPO A  INSTITUCIONES PÚBLICAS SOLICITANDO EL BORRADO DE MULTITUD DE DOCUMENTOS QUE EL MISMO HABÍA ENVIADO PARA SU PUBLICACIÓN con anterioridad JACTÁNDOSE DE SUS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS ).


Ante tantos centos de millóns de euros públicos en maior contía de Europa, as pantasmas das campañas do márketing dixital pódense manifestar de moitas maneiras. Recoñecelos no momento adecuado evitará arrastrar maldicións para o teu negocio que perduren no tempo por que as camppañas institucionais moitas delas prohibidas, aparecen e desaparecen coa velocidade da luz, moito máis rápido que o mesmo sistema dixital non deixando rastros, rexistros nin documentos de ningún tipo tras xustificar e cobrar a tallada correspondente de Europa.

Para poder identificalos e neutralizalos hai que recoñecer a súa aparencia. Son moitas as formas que poden adoptar, así como as fechorías que poden realizar en favor da traxedia, apps, videovixilancia, xeolocalización, conexión satelital, móbiles, captura indiscriminada de datos, historiais clínicos, publicidade baixo protección institucional, é tan amplo o campo que sería necesario "INVENTAR" A www.wikipediafantasmagoricadigital.gal   

Moitos proxectos pantasmas que aparecen publicados no DOG do márketing dixital abducen aos seus clientes realizando premonicións e desaparecen no mesmo instante no que foron creados.

O Negocio do Avance Dixital en Galicia e as Pantasmas Dixitais á sombra dos fondos públicos....

Información
Xornal de Tecnologias Digitales | 01 Diciembre 2019 | 31906 votos | Correo electrónico | Imprimir

Que son os Pantasmas Dixitais ! Unha fraude ou pantasma dixital é toda aquela acción antijurídica e culpable, que se dá por vías informáticas ou que ten como obxectivo utilizar politicamente, medios electrónicos e redes da internet.

As fraudes informáticas son aquelas actividades ilícitas que: (a) Cométense mediante o uso da tecnoloxía da información mediante computadoras, sistemas informáticos ou outros dispositivos de comunicación (a informática é o medio ou instrumento para realizar un delito). Fraudes electorais, Fondos Europeos, Fake News, Enxames de Fondos Públicos mediando sistemas e proxectos Dixitais. APP, s sen sistemas de control, utilización ilegal de datos, xeolocalización vulnerando a intimidade.

Cando se fala do mundo dixital ou Pantasmas Dixitais, tres cuartas partes das empresas e os cidadáns están interesadas en ter medidas de seguridade e procesos de automatización máis avanzados. Noutras palabras, a posibilidade de fraude na contorna dixital é unha preocupación á alza dentro do mundo tecnolóxico segundo o Reporte Global de Fraude e Identidade 2018, elaborado por DataCrédito Experian entre consumidores e empresas a nivel mundial.

Neste momento, a tecnoloxía estimula as interaccións online entre a política, as institucións, empresas e consumidores. Nove de cada 10 enquisados sosteñen que usan internet para comprar bens e servizos, e realizar transaccións bancarias. O interesante é que catro de cada cinco consumidores confían en que as empresas están a priorizar a protección da súa información. Isto conleva a que sexan as empresas as chamadas para construír confianza a través da tecnoloxía sen xerar efectos negativos na experiencia do cliente dixital, curiosamente segundo as estatísticas de quen se ten que vixiar é precisamente dos seus defensores ( a administración que exerce un control digno dos servizos secretos ou do CNI "Centro Nacional de Intelgencia " sobre os cidadáns mediante as tecnoloxías que chega a saber cunha marxe de erro de 1 metro na súa posición en todo momento, o que compra, o que bebe, se vai ao baño, a súa conta bancaria etc, o de Protrección de Datos convértese nun panfleto con nulo valor segundo as denuncias a día de hoxe) .

Solicitud de apertura procedimiento contra la ENTIDAD PÚBLICA, REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS RETEGAL SA vinculada a AMTEGA y la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia y dependientes todas de Presidencia de la Xunta, en base a la resolución Expediente: 2019002266_TR_1_2019 que se adjunta.

Que con fecha es notificada 28-11-2019- la Resolución sobre Asunto: Solicitude de acceso a información pública Interesado/a: Miguel Angel Delgado González Expediente: TR_1/2019 que adjuntamos integrada en este escrito y en la que tras su lectura pormenorizada, afirma entre otros datos erróneos o falsos que la web www.retega.gal  carece de presupuesto y de servidores o servicios propios al estar alojada en servidores de la Xunta de Galicia. Ver resolución TR_1/2019 adjunta 1.Ñ - ES UN DATO FALSO O ERRÓNEO.
Ver https://twitter.com/balidea/status/43610355053764608
https://balidea.com/es/portfolio/retegal ( PRESERVADA EL 29 Nov. 2019 16:07:39 UTC EN http://archive.is/EyZ5r ) https://balidea.com/es/portafolio-clientes ( PRESERVADA EL 29 Nov. 2019 16:07:39 UTC EN http://archive.is/EyZ5r )
Junto a otros apartados que ignoran en dicha resolución que se evidencia por si mismos y que damos pro reproducidas en los adjuntos al efecto....+

fantasmasdigtales datosfalsos retegal


Retegal de la que fue Vicepresidenta y actual Consejera Mar Sánchez Sierra  a través de BALIDEA gestionan un " enjambre piramidal "  relacionado con fondos europeos y la implantación digital en Galicia acompañada de  Mar Pereira Álvarez (AMTEGA y RETEGAL) Y Enrique González Murga ( O subdirector xeral de Réxime Xurídico de la misma Secretaría de Medios y RETEGAL)... Conformaban la gestión pública de Retegal hasta el año 2015 que tengamos conocimiento y autores de emitir resoluciones con datos falsos cuando afirman en la misma que;

1.- Retegal NON recibiu nin tramitou axudas públicas.

2.- Debe salientarse que NON recibe subvencións de tipo algún dende o ano 2015 ( no informa sobre las mismas ). Cuentas firmadas por Mar Sánchez Sierra Vicepresidenta y Consejera de Retegal, Mar Pereira Álvarez (AMTEGA) Enrique González Murga ( O subdirector xeral de Réxime Xurídico de la misma Secretaría de Medios )...

NON constan subvencións nin axudas públicas recibidas ou tramitadas pola entidade pública RETEGAL na Secretaría de Medios Según el Expediente TR_1_19 firmante ( sin identificar ) por Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A....+

Por que as pantasmas din ~~~~boo~~~~? nova sección de Xornal Galicia

Información
Xornal de Tecnologias Digitales | 29 Noviembre 2019 | 33280 votos | Correo electrónico | Imprimir

fanbtasmasdixitaisengalicia


Xornal Galicia ESTREA SECCIÓN  "Fantasmas Digitales"  para concentrar toda a información relativa as novas tecnoloxías en Galicia....+

As pantasmas estaban a dicir " Boo!" a mediados do século XIX, aínda que o signo de exclamación utilizouse para asustar aos nenos polo menos 100 anos antes diso.

Quizais a primeira aparición de boo na impresión provén do libro escocés presbiteriano Display'd elocuencia (1738), no que o autor Gilbert Crokatt defíneo como "unha palabra que se usa no norte de Escocia para asustar aos nenos chorando".


Retegal de la que fue Vicepresidenta Mar Sánchez Sierra y actual Consejera de la entidad se suma a la falta de documentos y registros o  documentos que justifiquen la existencia de sus páginas web,s https://www.retegal.gal ( non ten asignado ningun dodumento ao respecto estando albergada nos servidores da Xunta ..."FALSO" BALIDEA PUBLICITA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA WEB DE RETEGAL EN SU AREA DE CLIENTES http://archive.is/Czsks VER  ( PRESERVADA EL 29 Nov. 2019 16:07:39 UTC EN http://archive.is/EyZ5r   MÁS EN 2*), inexistencia de subvenciones ni manejo de ningún tipo de dinero público.   Juego de magia Nada por aquí, nada por allá 300 trucos, aprender más...+

1.- Retegal NON recibiu nin tramitou axudas públicas.

2.- Debe salientarse que NON recibe subvencións de tipo algún dende o ano 2015 ( no informa sobre las mismas ). Cuentas firmadas por Mar Sánchez Sierra Vicepresidenta y Consejera de Retegal, Mar Pereira Álvarez (AMTEGA) Enrique González Murga ( O subdirector xeral de Réxime Xurídico de la misma Secretaría de  Medios )...

NON constan subvencións nin axudas públicas recibidas ou tramitadas pola entidade pública RETEGAL na Secretaría de MediosSegún el Expediente TR_1_19 firmante ( sin identificar ) por Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A

De lo que no existe y encontramos publicamente en Internet;...+

NADAEXISTEENLASECRETARIADEMEDIOSSOBRELODIXITALDEGALICIA


TE LLEVAMOS POR EL INFRAMUNDO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES MÁS SOMBRÍO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA QUE SE GESTIONA BAJO LA TOTAL IMPUNIDAD, SIN REGISTROS, CONTABILIDAD, PERSONAL, TODO APARECE Y DESAPARECE EN LOS DOGAS CON LA VELOCIDAD DEL RAYO LLEVÁNDOSE POR MEDIOS MILLONES DE EUROS PÚBLICOS Y EUROPEOS QUE SE NIEGAN A EXPLICAR.

La Secretaría de Medios esta dilapidando millones en publicidad a "dedo" en medios obedientes a sus fines doctrinales del PPdeG, al resto le pone querellas criminales exigiendo el borrado de la información sobre el PPdeG, la publicidad insertada día tras día en todos los medios a nivel Nacional y de Galicia supera varios millones de euros de fondos europeos de los que no hay rastro público conocido, ni contabilidad de ningún tipo a la luz de las resoluciones de Mar Sánchez Sierra, no hay registros, no hay contratos, no existen actividades, no hay cargos, no hay informáticos, nadie paga nada, las webs viven una vida loca en el mundo virtual retroalimentándose, realmente nos preguntamos,

¡ hay alguien que se crea tan burdas patrañas !

Quien lo dice, pues nada menos que el Sr Enrique González Murga de la Secretaría de Medios en sus múltiples resoluciones en las que nada aclara, solamente afirma que los entes del desarrollo digital y de la agenda digital de Galicia no existen, nadie sabe nada, pero la misma secretaría inunda mediante adjudicaciones publicitarias lo medios de comunicación afines fomentando la dixitalizacion de Galicia a través de AMTEGA cuya empresa privada BALIDEA se lleva la gestión pública de la GRAN TAJADA gestionando un " enjambre piramidal " de datos personales y privados de toda la ciudadanía gallega mediante APPs y software denunciadas por presunta malversación y negocio publicitario, es de tal calibre el "enjambre" que se necesitarían expertos documentales especializados en creaciones de sociedades y entidades offshore, única manera de seguir el rastro a las

decenas de entidades que APARECEN Y DESAPARECEN con la misma facilidad que las 18 sociedades ZPRUEBA registradas en Melilla por altos cargos de la Xunta..ver..+ a escasas 3 millas del Peñón de Gibraltar..  ¡ para que querían 18 sociedades con el mismo nombre ( ZPRUEBA 1 a ZPRUEBA 18 ) los altos cargos del Gobierno de Feijóo en Melilla !

Desenvolvemento Dixital de Galicia. Agenda Digital de Galicia 2020. Estrategia Digital de Galicia 2030. Oficina Técnica da TDT. Son solo la cabeza del ICEBERG "orquestado en la Presidencia de la Xunta a través de AMPTEGA y la Secretaría de Medios que podrían gestionar varios miles de millones de euros europeos de forma oculta a la ciudadanía y desviados a Dios sabe donde, por que según las resoluciones nada existe, ni nada tiene presupuesto, lo que si se advierte es que las campañas publicitarias y los "chiringuitos digitales montados a decenas para desaparecer" justifican miles de millones de euros europeos que se volatilizan en la misma cara de los gallegos sin que el PSdeG, BNG, En Marea, CS, Vox hagan nada por pedir explicaciones ante tan MONUMENTAL ENJAMBRE PIRAMIDAL DE PROYECTOS DIXITAIS, DIFICILES DE EXPLICAR. ....+


ADVERTENCIA; Las tramas que surgen en la Secretaría de Medios que preside Mar Sánchez Sierra y que a continuación relatamos pueden ser incomprensibles o herir su sensibilidad.Todo documentado y con sus fuentes antiquerellas.

El siguiente relato que ponemos a disposición de nuestros lectores es digno de una TESIS DOCTORAL sobre como realizar un "enjambre de sociedades, sistemas, APPs, Sociedades que existen y no existen, se cruzan, se niegan, historiales clínicos, seguimientos pormenorizados en los que se incluyen a los familiares, y aparecen vinculados a los querellantes del periodista Miguel Delgado, todo esta estrechamente ligado a Mar Sánchez Sierra y altos cargos del PPdeG elevan la petición  a más de 10  años  de cárcel y "exigen" más de 300.000 euros al periodista Miguel Delgado por reproducir información pública de las webs institucionales publicada por la Xunta..+    de la que es responsable..+ como alto cargo del PPdeG..+Retegal.+AMTEGA..+Secretaría de Medios..+,EXPOURENSE-FORO DE LA COMUNICACIÖN..+CONSELLO ASESOR AUDIOVISUAL GALICIA..+Porto de A Coruña...+Directora de Comunicacion Partido Popular de Galicia..+Fundación Camilo José Cela..+, ex-empleada de La Voz de Galicia..+Norsan S.L..+  y responsable de la imagen de las webs www.ppdegalicia.com y www.feijoo.galdel PP de Galicia..+  , Oficina Técnica de TDT, millones de euros de fondos europeos en adjudicaciones publicitarias a "dedo" inclusive prohibidas por la Junta Electoral, NEGADAS LAS VINCULACIONES Y REGISTROS por Mar Sánchez Sierra, ( ASESORA Y DIRECTORA DE COMUNICACIÖN del PPdeG) junto al desempeño de varios cargos de confianza en las instituciones públicas de la Xunta que controlan la totalidad de lo que a continuación van Ustedes a ver...En las que siempre aparece intermediando una empresa privada "BALIDEA" cuyo administrador único es el Sr Jose-lorenzo Rodriguez Currais, invisibilizado pero que podría superar en negocio público al mismo Tino Fernandez con su ALTIA y COREMAIN...+ de conocimeinto público por su relación presidencial en el hundimiento del Deportivo de A Coruña.

Una venganza destapa un supuesto fraude en un gran centro tecnológico gallego.  En las diligencias aparecen vinculados "Gradiant+Balidea".....+