A Inspección de Traballo require ao responsabel do COVID entregar máscaras a TODO o persoal da Xunta que non sexas as falsificadass dos negocios de Feijóo e Sibuco 360 SL

Información
Galicia | 09 Octubre 2020 | 2333 votos | Correo electrónico | Imprimir

Benvido a Tribuna de Galicia, un medio de comunicación que ten como sentido  da súa existencia un sinxela pero poderosa razón: contar a verdade. - Mar  Sánchez Sierra y Rafael Alvaro Millán

A Inspección de Traballo resolve a denuncia que presentou a CIG no mes de xullo e require á Xunta, e ao responsable en COVID, Emilio de la Iglesia Lema que dote de máscaras a todo o persoal que traballa nos centros administrativos sexa cal sexa a súa función, escala ou categoría. Feijóo sabía que estaba vendiendo mascarillas falsas pero siguió y sigue ...+

Así na súa resolución da denuncia contra a Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Inspección de Traballo sinala a esta persoa coma responsable de asegurarse da dotación de máscaras e medidas preventivas a todo o persoal.

El Gobierno de Feijóo dio orden de borrar todo rastro de las mascarillas  falsificadas compradas por el Sergas cuyos documentos están preservados en  manos de Xornal Galicia. - Xornal Galicia

Dende a CIG xa solicitamos o arranxo esta cuestión no ultimo Comité de Seguridade e Saúde intercentros que tivo lugar o día 30 de xullo (do cal é o presidente) e a resposta foi que non era preciso facilitarllas a todo o persoal. Mentres, a Xunta viña facendo unha dotación desigual deste medio de protección empregando argumentos como “non é un EPI e polo tanto non estou obrigado a proporcionalo”. Se ben é certo que as máscaras cirúrxicas non son EPI, porque non protexen ao portador/a si protexen ao resto das persoas traballadoras e usuarias polo tanto son unha medida preventiva colectiva...Agora a Inspección danos  a razón a CIG e obrígao a actuar.

A Xunta fíxose a remolona dando argumentos tan irracionais como que os departamentos administrativos eran lugares privados e non daban acceso ao público ou que con gardar os 1.5 metros de distancia era suficiente.

Pero chegou a Inspección de Traballo e púxoos firmes: “Aquí se cumpre o que di o DOG e o DOG di que a máscara e obrigatoria en todo momento (fóra do ámbito doméstico privado).”Las mascarillas finaciadas por la Xunta son una estafa con el sello  falsificado de la CE, carecen de garantías de seguridad, eficacia y  calidad, a día de hoy Feijóo no ha dado

E así, en varios requirimentos da Inspección de Traballo tralas denuncias da CIG (como as das escolas infantís de Política Social), recoñécese a obriga de facilitar máscaras a todo o persoal independentemente do mantemento da distancia de seguridade interpersoal , da presenza de mamparas e o emprego de xel hidroalcólico. Un avance claro que elimina o custe da súa adquisición para as persoas traballadoras e garante a seguridade de todos/as coa obriga de quen ten que dotar en número e calidade adecuada ,e responsabiliza a empresa do uso correcto deste medio de protección colectivo fronte ao coronavirus.

E nós que seguimos na teima,  vimos de pedir a extensión a todos os centros e todas as consellerías mediante un escrito ao presidente do CSSL do intercentros,xa que non podemos seguir a saturar a Inspección de Traballo pero non podemos permitir máis actitudes irresponsábeis co seu persoal mentres lle pide ”sentidiño” á poboación galega.Xornal Galicia DESMIENTE A LA VOZ DE GALICIA e informa en exclusiva que los  rastreadores militares no pueden actuar fuera del ámbito militar, por lo  que las informaciones de su uso son

A acta da Inspección desartella todos os enganos da Administración e vai directa a manter a seguridade e a salubridade do persoal, pois aínda que se cumpra a distancia dos 1.5 metros, o quefacer diario nos obriga a movernos polas dependencias, ir ata a fotocopiadora, entrar, saír, e aí temos que empregar sempre máscara como un elemento de protección laboral polo que é a Xunta (a nosa empresa) está obrigada a dotarnos delas.

Agora toca facelo público e reclamalo en todos os departamentos. Son moi defensores das leis e da legalidade cando lles interesa, agora toca apandar…El Gobierno de Feijóo dio orden de borrar todo rastro de las mascarillas  falsificadas compradas por el Sergas cuyos documentos están preservados en  manos de Xornal Galicia. - Xornal Galicia

social youtube xornalgalicia   feed-image